Fashion-ondernemer Wouter Torfs | Schoenen Torfs

Schoenen Torfs werd de laatste jaren al 8 keer uitgeroepen tot ‘Beste werkgever van België’. Maar ook op het gebied van duurzaamheid, sorteren en recycleren weet het bedrijf van wanten. Zaakvoerder Wouter Torfs vertelt.
Als particulieren het kunnen, kunnen bedrijven het ook

Een sensibiliseringscampagne om bedrijven beter te laten sorteren, wat vindt u daarvan?

 

TORFS: “Ik vind het zeer pertinent en zeer nodig. Vooral aangezien we in Vlaanderen als particulieren bij de koplopers van de wereld zijn als het gaat over sorteren. Waarom zouden bedrijven niet kunnen doen wat de individuele burger kan? Uiteindelijk gaat het toch om dezelfde mensen, in een andere context.”

 

Is duurzaamheid iets dat u nauw aan het hart ligt?

 

TORFS: “Ja, bij Schoenen Torfs is duurzaamheid de kern van onze missie: ‘360 graden zorg leidt naar 360 graden winst.’

 

‘360 graden zorg’ betekent de zorg voor je klanten, je medewerkers, je aandeelhouders en ook voor de samenleving. Deze focus is vooral de verdienste van onze duurzaamheidsmanager Lise, die sinds haar aanstelling 5 jaar geleden een enorme invloed heeft gehad op het bewustzijn in het bedrijf en een duurzaamheidsbeleid ontwikkelde op verschillende domeinen.

 

Ze is op die nagel beginnen kloppen en blìjven kloppen en zo ben ik er zelf ook bewuster mee beginnen omgaan. Vandaag zetten we meer dan ooit in op een betrokkenheid bij de maatschappij en het milieu. En vanuit die zorgzaamheidsmissie waken we over ons restafval en proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.

Ten Afval: Torfs strijdt tegen de wegwerpcultuur

Wat doen jullie allemaal op dit vlak?

 

TORFS: “Best veel. Ten eerste hebben we een heel succesvol recyclageproject dat ‘Ten Afval’ heet. Als we een winkel verbouwen, mogen onze medewerkers hem met hun partners komen ontmantelen en al het oude materiaal – meubelen, parket, verlichting – mee naar huis nemen voor eigen gebruik. Vroeger werd alles op de container gegooid en afgevoerd, wat ons veel geld kostte en allesbehalve duurzaam was. Door ‘Ten Afval’ worden die materialen uit de afvalstroom gehaald en krijgen ze een tweede leven. Een pure win-win: het is beter voor het milieu, we hoeven geen aannemer en stortkosten meer te betalen en onze mensen zijn er blij mee.

 

We letten we er ook op dat onze winkelgebouwen zo energievriendelijk mogelijk zijn, door te kiezen voor optimale en slimme isolatie, ledverlichting en –last but not least– elektronische klimaatcontrole. Vroeger bleven de verwarming en de lampen ’s nachts wel eens branden… vandaag wordt al ons energieverbruik gemonitord vanuit onze hoofdzetel in Sint-Niklaas. Bovenop ons distributiecentrum hebben we ook massa’s zonnepanelen geplaatst om onze eigen –gratis- groene stroom op te wekken.“

Team en klanten gesensibiliseerd, restafval gehalveerd

Zijn er nog dingen waar jullie best trots op zijn?

 

TORFS: “We sensibiliseren onze klanten om hun schoenen zo goed mogelijk te onderhouden en bieden een gratis professionele hersteldienst aan. Schoenen die je goed verzorgt, gaan langer mee en worden minder snel weggegooid. Dat is belangrijk, want leder is geen duurzaam product én er komt heel wat transport kijken bij de productie van onze schoenen.

 

Waar mogelijk hebben we ook inzamelboxen geplaatst in en aan onze winkels. Zo hebben we de voorbije jaren samen met Wereld Missie Hulp 670.000 kilo schoenen gerecycleerd op een milieuverantwoordelijke manier. Bij Torfs loopt ook permanent een draagtassenactie: elke klant krijgt bij de aankoop van een paar schoenen in de winkel het voorstel om géén papieren zak mee te nemen. De opbrengst van die uitgespaarde zakken schenken we aan het goede doel: onze pleegkinderen van Cunina. Zo bespaarden we al meer dan 120.000 kilo afval.

 

De plastic stretchfolie die vroeger om onze transportpaletten gewikkeld zat, hebben we vervangen door ijzeren rolcontainers. En tot slot maken we al onze medewerkers via een afvalwegwijzer extra bewust om correct te sorteren. Alle restafval wordt in ons distributiecentrum gesorteerd in containers en opgehaald door een afvalverwerkingsbedrijf. Vroeger kwamen zij wekelijks langs, nu nog om de twee weken tot een maand. We hebben ons restafval dus meer dan gehalveerd.”

“Leder blijft een heel belastend product voor het milieu. Daar zitten we toch mee in onze maag.”

Een schoenenreus en zijn afval-apostelen

Sprongen de vorige generaties in het bedrijf er ook al zo bewust mee om?

 

TORFS: “Ik heb het nagevraagd bij mijn vader: er was altijd wel een traditie van hergebruik en recyclage, maar… dat had toch meer met gierigheid te maken dan met het milieu (lacht). Elke frank werd drie keer omgedraaid. Dus moesten de secretaresses de touwtjes die om de schoendozen zaten er steeds af halen, zodat ze opnieuw gebruikt konden worden.”

 

Hoe proberen jullie het personeel mee te krijgen in dit verhaal?

 

TORFS: “Wat niet werkt, is heel het bedrijf alleen maar een nota sturen met de boodschap ‘Lees dit en doe dat!’. We sturen wel nota’s, maar communiceren hierover vooral live tijdens onze medewerkersdagen, twee keer per jaar. Zo organiseerden we bijvoorbeeld een dag rond recyclage en sorteren. Aan de hand van een presentatie, voorbeelden en demo’s proberen we dan enthousiasme en betrokkenheid bij alle medewerkers te creëren. We stelden ook de vraag: ‘Wat zouden jullie in de winkel nog kunnen verbeteren en wie kan dat ter harte nemen?’ Er is altijd wel iemand die dat wil doen en dan ben je vertrokken.”

 

Je hebt dus apostelen nodig in het bedrijf?

 

TORFS: “Absoluut. Dat merkten we eerder al met Fit @ Torfs, een geslaagd programma rond sporten en beweging binnen het bedrijf. Dat werd gedragen door mensen die daar zelf al mee bezig zijn en dat ook willen uitdragen. Met ons afval- en recyclagebeleid werkt het net zo. Onze warehouse-manager, die dit programma operationeel in goede banen moet leiden, is ook heel erg betrokken en een vurig pleitbezorger. Dat is volgens mij een belangrijke sleutel: pas als je mensen hebt in je bedrijf die zich zoiets persoonlijk aantrekken, kan je echt een stap verder zetten. Zij enthousiasmeren hun collega’s en nemen hen op sleeptouw.”

Sensibiliseren zonder ‘het vingertje’

Hoe kijkt u naar de circulaire economie?

 

TORFS: “Het is de economie van de toekomst. We zullen die shift met z’n allen moeten maken, want onze aardbol is niet één groot stort waarop we alles wat we niet meer nodig hebben zomaar kunnen dumpen. Onze opslagcapaciteit is eindig en onze grondstoffen zijn dat ook. Als we het voor de komende generaties leefbaar willen houden op deze planeet, zullen we anders naar de economie moeten kijken. Het opnieuw gebruiken van materialen is daarbij essentieel.”

 

Welke obstakels zijn jullie onderweg tegengekomen?

 

TORFS: “We wilden graag inzamelcontainers aan àl onze winkels om oude schoenen te recycleren. Dat bleek niet evident, want nogal wat gemeentes hebben er slechte ervaringen mee. Niet alle organisaties die dat doen zijn bonafide en het gebeurt ook dat er binnen de kortste keren een sluikstort ontstaat naast die containers.

 

Op de locaties waar het wèl gelukt is, zorgen wij zelf voor de containers, waken we erover dat de omgeving netjes blijft en geen dumpplaats wordt en haalt Wereldmissiehulp om de 2 weken de oude schoenen op.

 

Verder vind ik dat onze medewerkers altijd enorm goed zijn meegegaan in ons duurzaamheidsverhaal. Wel belangrijk, en ook de verdienste van Lise: we doen dat nooit met het vingertje. We brengen het altijd als een positief en vrolijk verhaal, nooit vanuit culpabilisering of met verwijten.”

Gratis retour? Een schande voor het milieu…

Is er sprake van een voortschrijdend inzicht in bepaalde gevallen?

 

TORFS: “Zeker wat betreft onze e-commerce is er nog werk aan de winkel. De aanpak met gratis verzending en gratis retour is bijzonder vervuilend en nefast voor het milieu. Er rijden in Vlaanderen gewoon té veel bestelwagens rond met retourzendingen. En ja, Schoenen Torfs zit daar ook bij. Ik zou graag zien dat er een maatregel komt die gratis verzending en retour verbiedt en dat er kosten kunnen worden aangerekend. Vandaag is het commerciële zelfmoord om dat als eerste te doen, tegen de Zalando’s en de Amazons in. Ons retourpercentage voor verzendingen via de webshop bedraagt momenteel 23 procent. Dat is een pak minder dan de grote spelers, maar aanzienlijk meer dan toen we ermee begonnen. Mensen zijn het gewend dat ze eindeloos mogen retourneren. Om onze impact op het milieu te verminderen gaan we nu voor onze last mile deliveries testen doen met Bubble Post: ecologische stadsdistributie per fiets voor de laatste kilometers. We zullen zien hoe dat loopt.

 

Voor verzendingen via onze webwinkel werken we met 100 procent recycleerbare dozen met een gecerticifeerd label. We gebruiken ook niet langer plastic om op te vullen, want daar kwam commentaar op van klanten. Mensen zijn daar heel gevoelig aan geworden, en dat is goed. We hebben ons dus aangepast en gebruiken nu 100 procent gerecycleerd papier van FSC-karton als opvulmateriaal.”

“Dankzij onze inzamelboxen en containers recycleerden we de voorbije jaren al 670.000 kilo schoenen.”

Ownership: de sleutel tot een succesvol sorteerbeleid

Houden jullie bewust rekening met duurzaamheidscriteria bij jullie aankoopbeleid?

 

TORFS: “Zeker. We doen dat al lang bij de aankoop van kantoor- en bureaumateriaal en ook bij de inrichting van onze winkels, bijvoorbeeld door het systematisch gebruik van ledverlichting. We gebruiken bovendien overal warmtepompen in de plaats van klassieke airco op gas. Opnieuw dankzij een medewerker die daarvoor een lans heeft gebroken en het zich persoonlijk aantrekt. Onze facility manager Jens is een groene jongen. Hij kent die markt en drukt op die manier zijn stempel op ons beleid. Interessant trouwens: door deze vragen te beantwoorden, besef ik eens zo hard dat er er op de milieugevoelige posten bij Schoenen Torfs mensen zitten die er écht voor gaan. Een dikke merci dus aan onze duurzaamheidsmanager Lise, facility manager Jens en warehouse manager David.”

 

Het kwam in het begin al ter sprake: Vlamingen blijken individueel tot de beste sorteerders ter wereld te behoren, maar bedrijven kunnen het nog wel wat beter doen. Wist u dat?

 

TORFS: “Nee, vanuit mijn perspectief en wetende wat we hier in het bedrijf doen, nam ik aan dat de KMO’s het even goed deden. Ik redeneer dan: ‘Die mensen in de KMO’s zijn toch dezelfde mensen die ’s avonds hun netjes gesorteerde vuilnis buiten zetten?’ (lacht). Het goede nieuws is wel dat het potentieel dus aanwezig is om vooruitgang te boeken.

 

Ik denk dat het ook te maken heeft met ownership: als sorteren niemands verantwoordelijkheid is, staat die vuilnisbak daar maar en gooit iedereen er gewoon alles in zonder nadenken. Thuis denk je: ‘Ik heb blauwe, witte, roze en zwarte zakken mijn buren sorteren netjes zoals het hoort, dus ik doe dat ook.’ Er is wellicht ook een financieel aspect. Die zakken zijn niet goedkoop en hoe meer afval je hebt, hoe meer zakken je als particulier zelf moet kopen. Sensibiliseren heeft dus zeker zin.”

Een blik op de toekomst… én in eigen boezem

Was u al op de hoogte van de nieuwe sorteerverplichting die geldt vanaf 1 juni 2018? En vindt u het nuttig dat de overheid KMO’s aanspoort om een tandje bij te steken?

 

TORFS: “Ik was niet op de hoogte. Ik ben absoluut geen fan van overregulering. Ik vind dat onze Vlaamse overheid er soms een handje van weg heeft om voor alles keizer-koster te willen spelen, maar omdat dit over het milieu gaat én over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, juich ik dit initiatief wel toe.”

 

Wat zou u in de toekomst nog willen doen dat u vandaag niet doet of kan doen?

 

TORFS: “Het zou fantastisch zijn als we een sluitende oplossing zouden vinden om versleten schoenen 100 procent te recycleren. Nu worden ze na inzameling uit elkaar gehaald. Wat gerecycleerd kan worden, wordt opnieuw gebruikt, maar wat dan nog rest is jammergenoeg puur afval.

 

Nu, ik kan me voorstellen dat we over enkele decennia terugkijken naar de tijd toen we nog lederen schoenen droegen als ‘een achterlijke tijd’. Leder, koeien, transport, CO2: dat hangt allemaal samen. Het product waarin wij handelen is nu eenmaal zeer belastend voor het milieu… en daar zitten we toch mee in onze maag.

 

Helaas kunnen we niet vanaf morgen enkel nog synthetische schoenen verkopen die volledig recycleerbaar zijn. Wellicht bestaat er over 30 jaar een materiaal dat de productkwaliteit heeft van leder en even goed is qua look en feel, maar dan zonder de milieu-impact van leder. Tot we zover zijn, moeten we ons vooral heel erg bewust zijn van die milieu-impact en proberen doen wat we kunnen, met een verhaal dat doordacht en authentiek is.”

 

Disclaimer: De meningen die derden in dit artikel vertolken, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de OVAM. De OVAM en de betrokken medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het gebruik van deze opgenomen informatie.

Lees ook de verhalen van andere ondernemers

Wim Ballieu noemt zichzelf ‘ondernemer pur sang’ en gaat ook meteen voor het vignet ‘sorteerder’ pur sang. Gedaan met verspillen!

Lees het interview

Voor Ellen Kegels is het logisch: ondernemen doe je met respect voor de mens én de natuur. Anders niet.

Lees het interview