Over dit project

IK SORTEER is een project van de OVAM in het kader van het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren vertaalt naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven.

IK SORTEER kadert specifiek in de communicatie-inspanningen die de OVAM doet om de doelstelling 15 % minder bedrijfsrestafval tegen 2022 te bereiken. Uit een studie blijkt immers dat nog 20% recycleerbaar afval uit het bedrijfsrestafval gehaald kan worden.

15 % minder bedrijfsrestafval tegen 2022

Met deze campagne wil de OVAM bedrijven sensibiliseren over goed afvalbeheer en de huidige sorteerwetten die vandaag al gelden. Dit in uitvoering van actie 16 van het uitvoeringsplan: sensibilisering selectieve inzameling bedrijven.